Pogoji poslovanja

S spletno stranjo https://www.zalozba-grahovac.com upravlja podjetje Založba Grahovac d. o. o.

Podatki podjetja

Založba Grahovac založništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
1000 Ljubljana

Tel.: +386(0)1 541 04 44
Fax.: +386(0)1 541 04 45
Mobi: +386(0)31 854 848
e-mail: zalozba.grahovac@siol.net

Identifikacijska številka za DDV: SI99561352
Zavezanec za DDV po zakonu.
Matična številka: 5841828
Registrski organ: AJPES

PE Založbe Grahovac
Ulica Jožeta Jame 14c
1000 Ljubljana, Slovenija

Transakcijski račun:
IBAN SI56300000022861675 (Sberbank d.d.)
IBAN SI56020580035383311 (NLB d.d.)
IBAN SI56031711001655093 (SKB d.d.)

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.zalozba-grahovac.com  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:

  • Nakupovanje
  • Načini dostava
  • Čas dostave
  • Plačilni pogoji
  • Cene
  • Prednaročila
  • Vračilo blaga
  • Reklamacije
  • Varovanje osebnih podatkov
  • Druga določila

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji.
Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo in kupca.

Nakupovanje

Spletna stran www.zalozba-grahovac.com obiskovalcem predstavlja program Založbe Grahovac in njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig.
Naročilo zavezuje Založbo Grahovac in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe in bo dostopno potrošniku.

Načini dostave

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije in DPD. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo.

Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na poslovni enoti Založbe Grahovac (Ulica Jožeta Jame 14c), vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro. Če se boste odločili za osebni prevzem, to izberite v spletni trgovin.

Poštnina


Pri naročilih v vrednosti nad 10,00 € sta pakiranje in poštnina brezplačna. Pri naročilih do 10,00 € poštnino zaračunavamo po veljavnem ceniku dostavnega servisa.

Ti pogoji veljajo le za dostavo po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije bomo izračunali dejanske stroške poštnine po ceniku dostavnega servisa.

Plačilni pogoji

Založba Grahovac omogoča nakup blaga s plačilom po predračunu in s kreditno kartico preko spletne banke.

Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-mail poslali predračun in ko bo le-ta plačan, bodo naročeni artikli odposlani.
Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Založbe Grahovac.

Cene in popusti

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Vračilo blaga

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona (stroški neposrednega vračila blaga). V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.«.

Reklamacije

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (zalozba.grahovac@siol.net) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Krškem.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Založba Grahovac vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.

Založba Grahovac lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Založba Grahovac uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko Založba Grahovac obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Podjetje Založba Grahovac d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca Izvensodnega reševanje potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. 

Povezava do Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Založbo Grahovac.
V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov zalozba.grahovac@siol.net.